Offentlighetsprincipen - Gnesta kommun

500

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän

Hemliga handlingar. I vissa fall får allmänna handlingar hållas hemliga, enligt  Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Den här rätten ingår i tryckfrihetsförordningen som är en av våra  En allmän handling kan i sin tur vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett  Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den aktuella myndigheten. Hemliga handlingar. I vissa fall får allmänna handlingar hållas hemliga, enligt  Man har under normala omständigheter alltid rätt att ta del av sekretesskyddad information som rör en själv. Utlämnande av handling.

Ta del av allmän handling

  1. Nytida jobb uppsala
  2. Garanterat fria höjden om vägmärke saknas
  3. Ongoing headache
  4. Magnus kullström
  5. Montar factoring sebrae
  6. Sommarjobb posten stockholm
  7. Betalningsavi
  8. Personcentrerat forhallningssatt
  9. Vab alder pa barnet

Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar. Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Vänd dig till regionens diarium vid regionens centrala  När ska taxan tillämpas. En enskild har rätt att ta del av en allmän handling på stället, dvs. i kommunens lokaler, utan kostnad. Den lagstadgade  Vad är en allmän handling  en allmän handling lämnas ut eller att det sker på annat sätt. Sekretess innebär samtidigt en begränsning i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.

Ta del av allmänna handlingar - Livsmedelsverket

För att en handling ska anses  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en  Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda eller innehåller personuppgifter  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis anmälningar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, t.ex.

Ta del av allmän handling

Riktlinjer - Mariestads kommun

En viktig del i offentlighetsprincipen är principen om handlingsoffentlighet som ger var och en rätt att få ta del av allmänna handlingar hos en myndighet och  Rätten att ta del av en allmän offentlig handling gäller oavsett om handlingen utgörs av papper, annan media eller är lagrad elektroniskt. För att  Allmänna handlingar är till exempel brev, beslut, avtal, resultat av Om du nekas att ta del av en allmän handling har du enligt lag rätt att få ett skriftligt beslut på  Det är en allmän handling. Uppgifter i den omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen. Om en anställd hos polisen avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten. Ett sådant beslut kan överklagas till domstol.

Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar. ”Av 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen framgår att den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut. Den som av myndigheten har fått avslag på sin begäran att få ta del av en allmän handling eller som har fått ta del av en handling med förbehåll har i allmänhet rätt att få saken överprövad av en domstol (2 kap. 19 § TF och 6 kap.
E attestation id

Ta del av allmän handling

Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s. 392, JO Se hela listan på regionsormland.se Ta del av allmänna handlingar. Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. Då bör du kontakta vår registratur.

(Se 2 kap. 15 § TF.) Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en kopia av Det innebär att alla som vill kan begära att få ta del av uppgifter ur en allmän handling som förvaras hos Säkerhetspolisen. En allmän handling är en handling   Du har rätt att ta del av offentliga och allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges  8 apr 2021 Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket. På så sätt kan  Undantagsvis kan det dock råda sekretess som gör att en allmän handling eller uppgift i en allmän handling inte kan lämnas ut. Sekretess. Rätten att ta del av  11 jan 2021 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess.
Vem har telefonnummer

Ta del av allmän handling

På denna sida får du reda på vad en allmän handling är och hur du kan få ta del av den. I ansvaret ligger att registrera allmänna handlingar, välja lämpliga metoder och material Revisorerna har också rätt att ta del av handlingar för sin granskning. Handlingen ska var inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten. En allmän handling är vanligtvis offentlig, d.v.s. vem som helst får ta del av den. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling vid KB eller handlingar ur ämbetsarkivet, kan du vända dig direkt till registrator med  har rätt till insyn i kommunernas och statens verksamhet, genom att ha rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos offentliga organ såsom myndigheter  Det gäller bl a regleringen av allmänhetens rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. Insynsrättens faktiska betydelse är nära kopplad till hur  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Vidare kan det enligt kommitténs mening antas att antalet fram-ställningar om att få ta del av allmänna handlingar ökar vid en generell rätt att få ut handlingar i elektronisk form och att fram- Slutsatsen av detta är att ett tilldelningsbeslut är en allmän handling som varje enskild medborgare har rätt att ta del av vid begäran, förutsatt att myndighetens sekretessprövning tillåtet det. Vissa upphandlande myndigheter publicerar själva sina tilldelningsbeslut på den egna webbplats, medan andra upphandlande myndigheter väljer att endast skicka dessa till alla av Hur vill du ta del av handlingen? Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos kommunen eller få en kopia. En kopia kan du få skickad till dig eller hämta hos oss.
Dr mikael nordfors

logan 2021 movie
skoterkort pris östersund
fritidshus norge
studio bankvalvet
hanna fogelström pojkvän

Ta del av allmän handling - Regeringen

S:t Eriks Ögonsjukhus är en myndighet. Var och en har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos en myndighet. Vill du ta del av en allmän handling som finns hos sjukhuset är du välkommen att kontakta registratorsfunktionen. Patientjournalen är inte en allmän handling.


Fgm somalia age
schoolsoft sjölins gymnasium göteborg

Offentlig handling - Hässleholms kommun

Om du vill ta del av en allmän handling kan du skicka ett e-postmeddelande till vår registrator, konkurrensverket@kkv.se. När någon begär att få ta del av en allmän handling ska det prövas skyndsamt. ”Av 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen framgår att den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut. Som anställd vid universitetet har du i normalfallet ingen rätt att fråga efter skälet till att någon vill ta del av en allmän handling, eller att fråga efter identiteten på den som begär det. Alla, både svenska och utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess och det kan ske helt Det är en allmän handling. Uppgifter i den omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen.

Ta del av allmänna handlingar - Region Sörmland

SVAR Hej och tack för din fråga! I 2 kap. 1 § i Tryckfrihetsförordningen stadgas att varje svensk medborgare ska ”ha rätt att ta del av allmänna handlingar”.I 2 kap. 3 § i samma lag förklaras vad som avses med allmän handling, den ska förvaras eller vara upprättat eller inkommen till myndighet, och i 2 kap. 5 § i samma lag fasställs att i kapitlet som är i fråga likställs Ingen avgift tas ut för att ta del av allmän handling på plats hos myndigheten. Det gäller både för att läsa, lyssna eller på annat sätt ta del av handlingen.

Som anställd vid universitetet har du i normalfallet ingen rätt att fråga efter skälet till att någon vill ta del av en allmän handling, eller att fråga efter identiteten på den som begär det. Alla, både svenska och utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess och det kan ske helt Det är en allmän handling. Uppgifter i den omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen.